ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดมาให้ความรู้แก่นักเรียนและทดสอบการใช้เกลือไอโอดีนที่โรงอาหารโรงเรียนค่ะ
วิทยากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดมาให้ความรู้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และพานักเรียนทำการทดสอบการใช้เกลือไอโอดีนที่โรงอาหารโรงเรียนแม่สอด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,16:39   อ่าน 106 ครั้ง