ภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day ระดับมัธยมศึกษาในกิจกรรมยุว-ลูกเสือ กำจัดขยะและแหล่งน้ำขัง ศึกษาจุดกำเนิดยุงร้ายภาย
Big Cleaning Day ระดับมัธยมศึกษาในกิจกรรมยุว-ลูกเสือ กำจัดขยะและแหล่งน้ำขัง ศึกษาจุดกำเนิดยุงร้ายภายในสถานศึกษา ร่วมกันหาแนวทางป้องกันโรคร้ายที่มียุงเป็นพาหะ โดยมีคุณครูประจำชั้นคอยให้ความรู้และนำปฏิบัติ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,11:21   อ่าน 122 ครั้ง