ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มิ.ย.2560 ตลาดไนท์บาซ่า ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนแม่สอด การพัฒนาการตลาดแล
วันที่ 30 มิ.ย.2560 ตลาดไนท์บาซ่า ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนแม่สอด การพัฒนาการตลาดและสินค้าของนักเรียนทุกระดับช้้นในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การนำสินค้าจากภายในครัวเรือนมาขาย การเพาะเห็ดฟาง การเพาะถั่วงอกของโครงการอาหารกลางวัน ฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,11:31   อ่าน 345 ครั้ง