ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรม ในสถานศึกษาโดยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน-วัด โดยคณะพระธรรมฑูต วัดโ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรม ในสถานศึกษาโดยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน-วัด โดยคณะพระธรรมฑูต วัดโพธิคุณ ได้มาให้การอบรมศีลธรรมในโรงเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนแม่สอด ณ ห้องประชุมชุมพูพันธ์ุทิพย์ โดยมีนายอุทัย  ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครูประจำช่วงชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2560,16:54   อ่าน 113 ครั้ง