ภาพกิจกรรม
กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีคณะครู ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงา
วันที่ 13-14 ก.ย. 2560 กลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีคณะครู ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ และตัวแทนลูกเสือโรงเรียนละ 20 คน เข้าร่วมอบรม โดยมีการเปิดกองและศึกษาดูงานเรือนจำอำเภอแม่สอด
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,15:59   อ่าน 98 ครั้ง