ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชุมนุม แอโรบิก โรงเรียนแม่สอด นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมชุมนุม แอโรบิก โรงเรียนแม่สอด นักเรียนช่วงชั้นที่ 1  ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2561,16:43   อ่าน 334 ครั้ง