ภาพกิจกรรม
สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมสอบ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท  เอก ประจำปี 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมสอบ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,10:07   อ่าน 253 ครั้ง