ภาพกิจกรรม
คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) ทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดไทยวัฒนาราม วันไทยสามัคคี และบ่อน้ำร้อนแม่กาษา
คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) ทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดไทยวัฒนาราม วันไทยสามัคคี และบ่อน้ำร้อนแม่กาษา
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2562,13:38   อ่าน 263 ครั้ง