ภาพกิจกรรม
รณรงค์ทำความสะอาดทำลายแห่งเพาะยุงภายในโรงเรียนและทายากันยุงในเด็กนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนยาทากันยุงจากหน่วยงานสาธารณสุข
รณรงค์ทำความสะอาดทำลายแห่งเพาะยุงภายในโรงเรียนทุกวันพุธ และใส่ทรายอะแบทในอ่างหรือบ่อน้ำภายในโรงเรียน และทายากันยุงในเด็กนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนยาทากันยุงจากหน่วยงานสาธารณสุข
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,17:08   อ่าน 136 ครั้ง