ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพท้องถิ่นบ้านเราโรงเรียนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) งบอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) จำนวน 33 คน ณ โรงอาหารโรงเรียนแม่สอด(ทำเมี่ยงสมุนไพร(เต้าเจ
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพท้องถิ่นบ้านเราโรงเรียนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) งบอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) จำนวน 33 คน ณ โรงอาหารโรงเรียนแม่สอด(ทำเมี่ยงสมุนไพร(เต้าเจี้ยว) และไข่ลาบแซ่บ พร้อมออกสู่การตลาด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,18:05   อ่าน 262 ครั้ง