ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต(การว่ายน้ำและการทำ CPR เบื้องต้น)โรงเรียนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) งบอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) จำนวน 33 คน ณ สระว่ายน้ำอำนวยพร ทักษะกา
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต(การว่ายน้ำและการทำ CPR เบื้องต้น)โรงเรียนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) งบอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) จำนวน 33 คน  ณ สระว่ายน้ำอำนวยพร ทักษะการว่ายน้ำและการช่วยเหลือคนจมน้ำที่ปลอดภัย และการทำให้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ด้วยการทำ CPR
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,18:07   อ่าน 162 ครั้ง