ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทย และรักษ์ภาษาไทยในวันสุนทรภู่ /วันภาษาไทยโดยมีการละเล่นของเด็กไทย ขนมไทย เกมการเล่นฝึกทักษะด้านภาษา
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทย และรักษ์ภาษาไทยในวันสุนทรภู่ /วันภาษาไทยโดยมีการละเล่นของเด็กไทย ขนมไทย เกมการเล่นฝึกทัก การอนุรักษ์การแต่งส่วยแบบไทย
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,17:49   อ่าน 816 ครั้ง