ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาเซียน ส่งเสริมทักษะที่สำคัญเพื่อเข้าสู่ AEC และ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรู้เข้ารู้เราในการสื่อสารภาษา ประเพณีวัฒนธรรม อาหาร การแต่งกาย
กิจกรรมวันอาเซียน ส่งเสริมทักษะที่สำคัญเพื่อเข้าสู่ AEC และ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรู้เข้ารู้เราในการสื่อสารภาษา ประเพณีวัฒนธรรม อาหาร การแต่งกาย
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,18:21   อ่าน 726 ครั้ง