ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้และตระหนักในอันตรายของยาเสพติดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดย สถานีตำรวจภูธรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำนักเรียนปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง
กิจกรรมอบรมให้ความรู้และตระหนักในอันตรายของยาเสพติดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดย สถานีตำรวจภูธรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำนักเรียนปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,22:24   อ่าน 20 ครั้ง