ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมอนามัย วันศุกร์ที่24 มกราคมเวลาประมาณ 9.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้กับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนระดับชั้น อนุบาล 1 - ป.6 ที่ห้องพยาบาล
กิจกรรมส่งเสริมอนามัย วันศุกร์ที่24 มกราคมเวลาประมาณ 9.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้กับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนระดับชั้น อนุบาล 1 - ป.6 ที่ห้องพยาบาล 
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,18:32   อ่าน 97 ครั้ง