ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้กับครูเวร ลด ละ เลิก ใช้โฟมและถุงพลาสติก ปลูกฝั่งให้นักเรียนหันมาใช้ถุงผ้าแทนเพื่อลดขยะที่จะเกิดขึ้น
กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้กับครูเวร ลด ละ เลิก ใช้โฟมและถุงพลาสติก ปลูกฝั่งให้นักเรียนหันมาใช้ถุงผ้าแทนเพื่อลดขยะที่จะเกิดขึ้น พร้อมร่วมเดินรณรงค์กับหน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วนในอำเภอแม่สอด
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,15:27   อ่าน 72 ครั้ง