ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนแม่สอด ร่วมสร้างฝ่ายมีชีวิต ณ วัดโพธิ์คุณ อำเภอแม่สอด เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสิ่งแวดล้อม ตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำ การรักษา และดูแลให้คงอยู่อย่างอุดมสมบรูณ์
กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนแม่สอด ร่วมสร้างฝ่ายมีชีวิต ณ วัดโพธิ์คุณ อำเภอแม่สอด เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสิ่งแวดล้อม ตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำ การรักษา และดูแลให้คงอยู่อย่างอุดมสมบรูณ์
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,15:57   อ่าน 106 ครั้ง