ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 การเย็บหน้ากากผ้าอนามัย ป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของนักเรียน ป.4-ป.6 คณะครูและวิทยากรพิเศษ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 การเย็บหน้ากากผ้าอนามัย ป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของนักเรียน ป.4-ป.6 คณะครูและวิทยากรพิเศษ 
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,16:43   อ่าน 87 ครั้ง