ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 การตัดผมทรงนี้ที่ครูรัก คือทรงผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง นักเรียน ม.1-ม.3 คณะครูและวิทยากรพิเศษ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 การตัดผมทรงนี้ที่ครูรัก คือทรงผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิง นักเรียน ม.1-ม.3 คณะครูและวิทยากรพิเศษ 
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,16:46   อ่าน 106 ครั้ง