ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมความมีประชาธิปไตยในนักเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 การชี้แจงนโยบาย การเข้าคูหา เพื่อลงคะแนนเสียงโดยมี คณะครูและนักเรียนร่วมกันใช้สิทธิ
กิจกรรมส่งเสริมความมีประชาธิปไตยในนักเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 การชี้แจงนโยบาย การเข้าคูหา เพื่อลงคะแนนเสียงโดยมี คณะครูและนักเรียนร่วมกันใช้สิทธิ เพื่อเลือกตัวแทนนักเรียนมาปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,15:36   อ่าน 83 ครั้ง