ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าเตรียมการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าเตรียมการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,18:36   อ่าน 75 ครั้ง