ภาพกิจกรรม
จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมถึง ผู้มาติดต่อ ตรวจเช็คอุปกรณ์คัดกรองวัดอุณหภูมิ ความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ภายในสถานศึกษา และจัดเพื่อรองรับการเปิดเรีย
จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมถึง ผู้มาติดต่อ ตรวจเช็คอุปกรณ์คัดกรองวัดอุณหภูมิ ความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ภายในสถานศึกษา และจัดเพื่อรองรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 29 มกราคม 2564)
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,18:27   อ่าน 121 ครั้ง