ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สอด การใช้ Classroom/google meet เครืองมือใน Google ฯ
อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สอด การใช้ Classroom/google meet เครืองมือใน Google Apps for Education เพื่อจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้เป็นปกติให้กับบุคคลกรในการติดตาม พบปะ นักเรียนบางส่วนในชั้นเรียนที่มีความพร้อมในการเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ และนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีครูเอกพงศ์ สันตะวัน ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรเป็นผู้อบรมให้ ความรู้ เทคนิค ต่างๆ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,16:34   อ่าน 55 ครั้ง