ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน นางกุหลาบ แกมเงิน ,นายเอกวัฒน์ สารจุม, นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน นางกุหลาบ  แกมเงิน ,นายเอกวัฒน์  สารจุม, นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง ผู้บริหารโรงเรียนแม่สอด ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของคุณครู ในสถานการณ์เปิดเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid -19) ภายในสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ชี้แนะ  แนะนำ และให้กำลังคณะครูในการสอน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,15:27   อ่าน 43 ครั้ง