ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือนมีนาคม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชุมประจำเดือนมีนาคม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บริหารประชุมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ติดตามปัญหา และวางแนวทางการแก้ปัญหาในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รวมถึงการประเมินทางการศึกษา O-Net / NT /RT
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,20:05   อ่าน 28 ครั้ง