ภาพกิจกรรม
ฝ่ายอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดทำจุดเข้าแถว เว้นระยะห่างในการเข้าแถวซื้อของ ณ จุดสหกรณ์โรงเรียนแม่สอดภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้นักเรียนมีการเว้นระยะห่าง เกิดความปลอดภัย ในการต่อแถว
ฝ่ายอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดทำจุดเข้าแถว เว้นระยะห่างในการเข้าแถวซื้อของ ณ จุดสหกรณ์โรงเรียนแม่สอดภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้นักเรียนมีการเว้นระยะห่าง เกิดความปลอดภัย ในการต่อแถว 
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,11:13   อ่าน 26 ครั้ง