ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมเตรียมงานจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3) ช้้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมเตรียมงานจัดกิจกรรม จัดมุมถ่ายรูป เวที  ป้าย แท่นกล่าวรายงาน เก้าอี้นั่งนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3) ช้้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งความยินดีให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,17:19   อ่าน 151 ครั้ง