ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับประทานอาหาร สร้างความสัมพันธ์ไมตรี ส่งความคิดถึง คุณครูวิภาพร ตั้งตรงหฤทัย และ คุณครูศศิวิมล ไทยประยูร ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่สอนตามภูมิลำเนาของตนเอง
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับประทานอาหาร สร้างความสัมพันธ์ไมตรี ส่งความคิดถึง คุณครูวิภาพร  ตั้งตรงหฤทัย และ คุณครูศศิวิมล  ไทยประยูร ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่สอนตามภูมิลำเนาของตนเอง 
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,13:29   อ่าน 53 ครั้ง