ภาพกิจกรรม
คณะครู ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมสถานที่จัดประชุมการเขียนประเมินตนเอง(SAR)ระดับโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนภายในอำเภอแม่สอด ภาคเช้า-ภาคบ่าย ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ เว้นระย
คณะครู ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมสถานที่จัดประชุมการเขียนประเมินตนเอง(SAR)ระดับโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนภายในอำเภอแม่สอด ภาคเช้า-ภาคบ่าย ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,14:11   อ่าน 53 ครั้ง