ภาพกิจกรรม
คณะครู ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมอาหารว่าง และสถานที่จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก ของอำเภอแม่สอด ภาคเช้า-ภาคบ่าย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10-11 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะครู ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมอาหารว่าง และสถานที่จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก ของอำเภอแม่สอด ภาคเช้า-ภาคบ่าย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10-11 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,14:35   อ่าน 65 ครั้ง