ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนแม่สอด พร้อมใจกันไปฉีควัคซีน COVID-19 เพื่อร่วมรณรงค์และเป็นตัวอย่างเชิญชวนให้ประชาชนชาวอำเภอแม่สอด และพี่น้องที่ทำงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดบริการ OTOP
คณะครูโรงเรียนแม่สอด พร้อมใจกันไปฉีควัคซีน COVID-19 เพื่อร่วมรณรงค์และเป็นตัวอย่างเชิญชวนให้ประชาชนชาวอำเภอแม่สอด และพี่น้องที่ทำงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดบริการ OTOP 
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,14:49   อ่าน 66 ครั้ง