ภาพกิจกรรม
คณะครูฝ่ายอาคารสถานที่ แก้ไข ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตรวจสอบและซ่อมแซม จุดเสี่ยงต่างๆ ภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อความปลอดภัย รองรับการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564
คณะครูฝ่ายอาคารสถานที่ แก้ไข ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตรวจสอบและซ่อมแซม จุดเสี่ยงต่างๆ ภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อความปลอดภัย รองรับการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,14:08   อ่าน 36 ครั้ง