ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 มี.ค.2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย เข้ารับปร
วันที่ 20 มี.ค.2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย เข้ารับประกาศนียบัตร จากท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายศิลป์ชัย  ปวงละคร โดยมีคณะครูและผู้ปกครอง ถ่ายรูปร่วมยินดีกับความสำเร็จก้าวแรกของนักเรียน ในกิจกรรมบัญฑิตน้อยโรงเรียนแม่สอด
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,13:06   อ่าน 149 ครั้ง