ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มิ.ย.2561 โรงเรียนแม่สอด จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อเป็น
วันที่ 8 มิ.ย.2561 โรงเรียนแม่สอด จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อเป็นการปรึกษา แนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันระหว่าง บ้านและโรงเรียน ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนแม่สอด 95,000 บาท ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพบปะกับผู้ปกครองชี้แจงนโยบายเรียนฟรี การดำเนินงาน กฎระเบียบของทางโรงเรียน แนะนำ บุคลากรทางการศึกษาใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ประจำปีการศึกษา 2561 โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมประชุมเป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,17:10   อ่าน 127 ครั้ง