ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยตัวแทนครูฝ่ายการเงินและพัสดุ
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยตัวแทนครูฝ่ายการเงินและพัสดุ เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด ในการนี้โรงเรียนแม่สอดได้เข้าร่วมทำ MOU กับทาง สพป.ตาก เขต 2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 158 ครั้ง