ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2-3 ก.พ.2562 คณะกรรมการ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมสอบ
วันที่ 2-3 ก.พ.2562 คณะกรรมการ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยม่วงและในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ ณ สนามสอบโรงเรียนแม่สอด
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2562,16:25   อ่าน 231 ครั้ง