ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 ก.พ.2562 จากเมื่อวันที่ 23-24 ม.ค. 2562 นักเรียนเข้ารับการตรวจวัดสายตา โดยโครงการโลกสวยด้ว
วันที่ 26 ก.พ.2562 จากเมื่อวันที่ 23-24 ม.ค. 2562 นักเรียนเข้ารับการตรวจวัดสายตา โดยโครงการโลกสวยด้วยตาใส นำทีมโดย อาจารย์นพดล  ตันติพัฒนา ตรวจวัดสายตานักเรียน อนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมถึงคณะครูที่มีปัญหาทางตาและการมองเห็น พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนในการดูแล ถนอมดวงตา วันนี้ ทีมงานอาจารย์นพดล ตันติพัฒนาได้นำแว่นตาที่ได้ทำการตัด เพื่อแก้ปัญหาทางสายตาให้กับนักเรียน จำนวน 21 คนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทางโรงเรียนนำโดยนายวิมล  แปงติ๊บ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีโอกาศได้มองเห็นชัดเจน มีผลต่อการมองเห็น และการเรียนรู้ของนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,17:36   อ่าน 141 ครั้ง