ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 มี.ค. 2562 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกัน เดินขบวนพาเหรดรณรงค์เชิญชว
วันที่ 1 มี.ค. 2562 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมเดินขบวนพาเหรดนำขบวนด้วยวงโยธวาทิตโรงเรียนแม่สอด(ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาววรรณวิสา  สิงห์คำ)รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ส.ส 24 มีนาคม 2562 ให้พี่น้องชาวอำเภอแม่สอดเห็นความสำคัญของอำนาจประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่สำคัญของคนไทยเพื่อเลือกคนที่จะเป็นผู้นำและแก้ปัญหานำพาประเทศให้มีความมั่นคงในทุกๆ ด้าน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ให้จัดทำป้ายนิเทศต่างๆ ในการรณรงค์ให้ชาวอำเภอแม่สอดไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมีคุณครูวิภาพร  ตั้งตรงหฤทัยเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,18:05   อ่าน 142 ครั้ง