ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พ.ค.2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดกล่าวทักทายในวันเปิดภาคเรียนการศึกษา 25
วันที่ 16 พ.ค.2562 นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดกล่าวทักทายในวันเปิดภาคเรียนการศึกษา 2562 กิจกรรมหน้าเสาธงและเข้านิเทศติดตามทักทายนักเรียนเข้าใหม่และเลื่อนชั้นปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างกำลังในและชี้แนะแนวทางในการเรียน กฎระเบียบของทางโรงเรียนเพื่อสร้างความเรียบร้อยและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,16:49   อ่าน 63 ครั้ง