ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 นายว
วันที่ 4 มิ.ย. 2562 โรงเรียนแม่สอด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดได้กล่าวชี้แจงนโยบายทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครองรับทราบ ต่อจากนั้น นายศิลปชัย ปวงละคร ประธานกรรมการสถานศึกษากล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครอง ทาง อบจ.จังหวัดตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก พร้อมด้วย สจ.นิรันดร์ หงษชาติ ประธานสภา อบจ.ตาก สจ.จิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ พร้อมด้วย นายปณิธิ ระวังนาม เลขานุการ อาจ.ตาก มามอบสื่อการจัดการเรียนการสอน เครื่องดนตรีสากล ให้กับ โรงเรียนแม่สอด และ สหกรณ์โรงเรียนแม่สอดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 20 ทุน ผู้ปกครองพบปะครูประจำชั้นในแต่ละชั้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในห้องทุกห้อง สร้างข้อตกลงร่วมกัน แจ้งกฎระเบียบวินัยที่ผู้ปกครองควรรู้ในการกำกับดูแลบุตรหลานต่อไป
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,16:56   อ่าน 79 ครั้ง