ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิมล แปงติ้บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบเกียรติบัตรและขวัญกำลังใจให้กับเด็กหญิงศศิภา สันตะวัน
นายวิมล  แปงติ้บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด มอบเกียรติบัตรและขวัญกำลังใจให้กับเด็กหญิงศศิภา  สันตะวัน และครูผู้สอน นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด ซึ่งทำคะแนน O-Net ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2563,16:56   อ่าน 153 ครั้ง