ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ี 4 ก.ค. 2563 โรงเรียนแม่สอดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการจ
วันที่ี 4 ก.ค. 2563 โรงเรียนแม่สอดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในแนวทางที่ทาง ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด ปรับปรุง แก้ปัญหาในจุดที่มีปัญหาให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,15:44   อ่าน 3229 ครั้ง