ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนแม่สอด ประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงให้คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับทราบถึงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2563 และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมรับการประเมินดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,13:40   อ่าน 3171 ครั้ง