ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มี.ค. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายจิรายุส ยศธนบรรเจิด ครูวิชาการโรงเรียน และ นายทรรศพล คำฟูบุตร เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐา
วันที่ 25 มี.ค. 2564 นางกุหลาบ  แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด  ครูวิชาการโรงเรียน และ นายทรรศพล  คำฟูบุตร เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาในจังหวัดตาก มีนวัตกรรม ที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละ สาขาวิชาชีพ มีทักษะต่อยอด ในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการ การมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,18:40   อ่าน 29 ครั้ง