ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มี.ค. 2564 คณะกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามคำสั่ง สพป.ตาก เขต 2 ที่ 214/2564
วันที่ 25 มี.ค. 2564 คณะกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามคำสั่ง สพป.ตาก เขต 2 ที่ 214/2564 ประกอบด้วย นางวริยาภรณ์  จันทร์ทิพย์ ,นางสาวกันยารัตน์  เลิศรัตนพันธุ์ , นางสาวขวัญจิรา  ทาวงษ์  และนางรัชนีกร  นิลสิงห์ ได้ทำการตรวจข้อสอบอัตนัย ของกลุ่มโรงเรียนแม่สอด-ท่าสายลวด ณ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,18:48   อ่าน 31 ครั้ง