ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 มี.ค. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดเป็นประธานมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ที่ผ่านการคัดกรอง(นักเรียนกลุ่มใหม่)ในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 39 ทุน ระดับชั้นอนุบาล ทุนละ 1,500 บาท ระดับประ
วันที่ 29 มี.ค. 2564 นางกุหลาบ  แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดเป็นประธานมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ที่ผ่านการคัดกรอง(นักเรียนกลุ่มใหม่)ในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 39 ทุน ระดับชั้นอนุบาล ทุนละ 1,500 บาท ระดับประถม/มัธยมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท สำหรับเป็นค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค การดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด คัดกรอง ใส่หน้ากากอนามัย ลดความแออัด เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,17:33   อ่าน 51 ครั้ง