ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 เม.ย. 2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายเอกวัฒน์ สารจุม และ นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 2 เม.ย. 2564 นางกุหลาบ  แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นายเอกวัฒน์  สารจุม และ นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก เพื่อรับนโยบายการดำเนินงาน และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการต่างๆ ภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,16:31   อ่าน 21 ครั้ง