ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มิ.ย.2564 นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด แจ้งให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564 ประจำวันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกา
วันที่ 9 มิ.ย.2564 นางกุหลาบ  แกมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด แจ้งให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564 ประจำวันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,16:12   อ่าน 10 ครั้ง