ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปรายงาน การรับวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สอด
สรุปรายงาน การรับวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สอด
 
ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564  โดยบุคลากรที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีนจะเข้ารับวัคซีน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ จุดให้บริการของ โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัยของตัวบุคลากร และนักเรียน ร่วมถึงผู้ปกครองโรงเรียนแม่สอด เมื่อได้รับวัคซีนครบตามความประสงค์ที่ได้แจ้งไว้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 90
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,16:19   อ่าน 18 ครั้ง