ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 มิ.ย.2564 นายจิรายุส ยศธนบรรเจิด หัวหน้าวิชาการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นางสาวกัลยารัตน์ เลิศรัตนพันธ์ุ หัวหน้าวิชาการ ช่วงชั้นที่ 2( ป.4-6) เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้อ
วันที่ 10 มิ.ย.2564 นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด หัวหน้าวิชาการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วย นางสาวกัลยารัตน์  เลิศรัตนพันธ์ุ หัวหน้าวิชาการ ช่วงชั้นที่ 2( ป.4-6) เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมแม่เมย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,16:29   อ่าน 14 ครั้ง